romanfiction

Jouwpagina.nl

LEZERS OVER A-7

Een juweeltje van een boek. Het is rijk en geschakeerd en persoonlijk. Het is in wezen een boek dat geleefd wil worden. Het gaat over bestemming en over verzoening met de dood, over geluk en ongeluk, over verlangen en ideaal. Hier en daar komt er een dialoog tot stand welke de trioloog in het leven roept. Het ligt in het wezen van de dialoog tot trioloog uit te groeien. Wat gebeurt er in het werkelijke gesprek met een ander of met zichzelf? Tegenstellingen beginnen zich scherp af te tekenen en syntheses worden onderschept. Maar het gesprek zelf is de derde; is de logos. Het gesprek begint te leven en brengt de eenheid der tegenstellingen tot uitdrukking in een algehele verstilling doorschoten met een wonderlijk vuur. Het gesprek is niet langer te vatten met redenaties en woordelijke gevoelens. Het lichaam dat soms op eigen houtje zijn tegenstelling wil leven en op wil geven komt veeleer in de roes terecht. Het hikt soms tegen het ene aan maar glijdt er altijd weer van vandaan. Het egoistische dat zichzelf serieus neemt rijpt tot de dialoog. De dialoog die zichzelf serieus neemt overstijgt zichzelf. Bravo mijnheer. Daar ligt een stil paadje voor u, zo stil en zo nederig dat het niet op te merken is. Het is zoals u zegt,' There is no path, one makes the path while one goes'. [Machado]. Denk niet te veel aan uw bijdrage tot geestelijk leven. Uw eigen weg is onbegaanbaar, veel steiler dan men ooit verwacht mocht hebben, en het is niet mogelijk om de eigen eigenzinnige weg vrij te maken noch die van een ander. U weet het. Blijf uw eigen en andermans verdriet delen. Dat de Logos onophoudelijk aan ons en in ons mag blijven werken, en ons tot bevrijde mensen mag maken. Ik ben u zeer erkentelijk voor uw boek. Het geeft me vreugde. Het spreekt hier en daar een taal die me na aan het hart ligt. K.Z te P.

(C) Jouwpagina.nl - Link aanvragen? Vragen? Opmerkingen? Contacteer deze beheerder.