romanfiction

Jouwpagina.nl

REALITEIT UIT FANTASIE GEBOREN

Er worden veel nieuwe boeken gepubliceerd over de spannende tijd waarin de mensheid zich thans bevindt. Mijn romans zingen mee in dit koor. Door onvezadigbare begeerten wordt de aarde meegesleept naar een zekere ondergang. Iedereen voelt het eigenlijk zo. Tegelijkertijd maakt dit gevoel van in een eindtijd te leven, het mogelijk bewust met jezelf bezig te zijn. Iedere innerlijke verandering, iedere uiterlijke inspanning om de aarde te verzorgen, helpt, al lijken het druppels op een gloeiende plaat. Als romanschrijver probeer ik dit tijdsgevoel, dit stuk geschiedenis van mens en aarde, vorm te geven in eigentijdse beelden, vanuit een levendig engagement. Het lot van de mensenwereld gaat mij aan. Mijn boeken gaan over mijn verbinding met dit aardebestaan, met alle leed, vreugde en hoop. Zij gaan over het licht, dat steeds donkerder schaduwen werpt. Zij willen niet alleen mededelen, maar meebeleefd worden. Bij iedere stap die jij als lezer in dit opzicht neemt, voel ik mijn eenzaamheid verminderen, en mijn deelgenoot zijn van de gehele mensheid groeien in de richting van een nieuwe geboorte. ERIC PIJNAKEN

(C) Jouwpagina.nl - Link aanvragen? Vragen? Opmerkingen? Contacteer deze beheerder.