REALITEIT UIT FANTASIE GEBOREN

 • Er worden veel nieuwe boeken gepubliceerd over de spannende tijd waarin de mensheid zich thans bevindt. Mijn romans zingen mee in dit koor. Door onvezadigbare begeerten wordt de aarde meegesleept naar een zekere ondergang. Iedereen voelt het eigenlijk zo. Tegelijkertijd maakt dit gevoel van in een eindtijd te leven, het mogelijk bewust met jezelf bezig te zijn. Iedere innerlijke verandering, iedere uiterlijke inspanning om de aarde te verzorgen, helpt, al lijken het druppels op een gloeiende plaat. Als romanschrijver probeer ik dit tijdsgevoel, dit stuk geschiedenis van mens en aarde, vorm te geven in eigentijdse beelden, vanuit een levendig engagement. Het lot van de mensenwereld gaat mij aan. Mijn boeken gaan over mijn verbinding met dit aardebestaan, met alle leed, vreugde en hoop. Zij gaan over het licht, dat steeds donkerder schaduwen werpt. Zij willen niet alleen mededelen, maar meebeleefd worden. Bij iedere stap die jij als lezer in dit opzicht neemt, voel ik mijn eenzaamheid verminderen, en mijn deelgenoot zijn van de gehele mensheid groeien in de richting van een nieuwe geboorte. ERIC PIJNAKEN

DE VIER HOEKPUNTEN V.D. AARDE

 • De Vier Hoekpunten Van De Aarde is een fantasy "beeld-roman" , dwz. beeldend geschreven, onderverdeeld in "tableaux". Een gevallen engel met als taak "zijn" aardemens te redden, ontmoet een dwerg uit het rijk onder de aarde. Zij moeten daartoe de Archonten bestrijden (controleurs van paswoorden, verzonken in het diepste materialisme). Een ongekend (inwijdings) avontuur door Eric Pijnaken. De prijs is 18 €. Het ISBN-nummer: 90-809476-1-X Diverse boekhandels hebben het boek op voorraad (zie elders op deze pagina). Je kunt het daar handig en snel bestellen... Of rechtstreeks via de bestelbon op deze pagina.

VRIENDELIJKE LINKRUIL

 • romanfiction

HEDENDAAGSE LITERATUUR

 • Discussie over hedendaagse literatuur. Interesseert die je? Wat lees je? Vind je lezen meer uitdagend dan voor bijvoorbeeld voor de TV zitten?

DE MENS EN ZIJN AARDE

 • Het strijdtoneel dat de mens op aarde opvoert, leidt de planeet tot aan haar uiterste bestaansgrenzen. DE VIER HOEKPUNTEN VAN DE AARDE gaat over de laatste periode. Is er een ander bestaan, nadat de drempel is overschreden?

MEEST GEKLIKTE LINKS

A-7: TRIOLOOG VOOR DE 21E EEUW

 • De nieuwe roman A-7: TRIOLOOG VOOR DE 21E EEUW is nu in elke boekhandel te bestellen. ISBN: 90-809476-2-8. Verkoopprijs: 15 €. Twee is altijd een tegenstelling, altijd strijd. Het derde overstijgt de dualiteit. Het boek staat in het teken van deze overstijging: altijd komt de drie tevoorschijn, zelfs in driehoeksverhoudingen, zoals in een jeugdschets, een avontuur in de bergen. Het hoofdgedeelte van de roman gaat over een man die een holwoning heeft gegraven onder de autosnelweg A-7 om boven zich het razen van autobanden te horen, en te fantaseren over de bestemming van al deze mensen. Totdat er boven zijn hoofd een ongeluk gebeurt... en hij zelf in een lotssiituatie verstrikt geraakt....

RECENSIES A-7

BESTELBON

 • Boeken bestellen bij EPU Titel Aantal De Vier Hoekpunten Van De Aarde A-7: Trioloog voor de 21 eeuw HA: Kiss of life -- -- Opmerkingen Verzendadres Naam Straat Postcode Plaats Email

BESTELLEN BOEKEN ERIC PIJNAKEN

 • Geïnteresseerd in de "non-romans" van Eric Pijnaken. Je kunt ze hier rechtstreeks bestellen bij uitgever EPU. De Vier Hoekpunten Van De Aarde Is verschenen in april 2005. 180 pagina's. Prijs 18 € A-7: Trioloog voor de 21e eeuw Verschenen in october 2005. 166 pagina's. Prijs 15 € Vul de onderstaande bestelbon nauwkeurig in. Na ontvangst van de betaling krijgt u uw boek omgaand toegestuurd.

HA, KISS OF LIFE

 • HA, Kiss of Life is in voorbereiding. Deze roman verschijnt vermoedelijk eind 2009. De prijs is nog niet vastgesteld. Voorintekenen is echter al mogelijk. De voorintekenaars krijgen een korting van 25 procent. Dus het loont de moeite deze roman nu al te bestellen.

RECEPTENBOEKJE

 • Een erg leuk kookboekje met fantasievolle, lekkere recepten uit het Franse land en daarbuiten. Het telt 124 pagina's en de prijs is 12,50 € inclusief de portokosten. Te bestellen via e-mail:

ALTERNATIEVE BOEKENLINKS

VERKRIJGBAARHEID IN BOEKHANDEL

 • De Haagse Boekerij heeft twee dagen na verschijning van "De Vier Hoekpunten van de Aarde" deze roman op voorraad genomen! Het adres van deze mooie boekhandel is: Frederikstraat 24, 2415 LK Den Haag. Telefoon: (070) 346 48 00. Het boek is ook te koop bij De Zaailing, Ruysdaelstraat 21-23, 1071 WZ Amsterdam. Als de voorraad op is, kunt u het boek altijd bij een van deze boekhandels bestellen! In België is het boek te verkrijgen (en te bestellen) bij: Brugse Boekhandel K.de Meester, Dyver 2, 8000 Brugge.

VERMELDT UW ADRES!!!

 • Het is fantastisch dat mensen spontaan geld overschrijven op de giro om De Vier Hoekpunten Van De Aarde te bestellen. Maar.... er wordt soms helaas niet het adres opgegeven, zodat het boek niet kan worden verzonden! Dat is natuurlijk allerminst de bedoeling. Dus voor mensen die niets hebben ontvangen, of voor nieuwe bestellers... stuur een e-mail met uw adres aan: Veel leesplezier toegewenst!

LEZERS OVER A-7

 • Een juweeltje van een boek. Het is rijk en geschakeerd en persoonlijk. Het is in wezen een boek dat geleefd wil worden. Het gaat over bestemming en over verzoening met de dood, over geluk en ongeluk, over verlangen en ideaal. Hier en daar komt er een dialoog tot stand welke de trioloog in het leven roept. Het ligt in het wezen van de dialoog tot trioloog uit te groeien. Wat gebeurt er in het werkelijke gesprek met een ander of met zichzelf? Tegenstellingen beginnen zich scherp af te tekenen en syntheses worden onderschept. Maar het gesprek zelf is de derde; is de logos. Het gesprek begint te leven en brengt de eenheid der tegenstellingen tot uitdrukking in een algehele verstilling doorschoten met een wonderlijk vuur. Het gesprek is niet langer te vatten met redenaties en woordelijke gevoelens. Het lichaam dat soms op eigen houtje zijn tegenstelling wil leven en op wil geven komt veeleer in de roes terecht. Het hikt soms tegen het ene aan maar glijdt er altijd weer van vandaan. Het egoistische dat zichzelf serieus neemt rijpt tot de dialoog. De dialoog die zichzelf serieus neemt overstijgt zichzelf. Bravo mijnheer. Daar ligt een stil paadje voor u, zo stil en zo nederig dat het niet op te merken is. Het is zoals u zegt,' There is no path, one makes the path while one goes'. [Machado]. Denk niet te veel aan uw bijdrage tot geestelijk leven. Uw eigen weg is onbegaanbaar, veel steiler dan men ooit verwacht mocht hebben, en het is niet mogelijk om de eigen eigenzinnige weg vrij te maken noch die van een ander. U weet het. Blijf uw eigen en andermans verdriet delen. Dat de Logos onophoudelijk aan ons en in ons mag blijven werken, en ons tot bevrijde mensen mag maken. Ik ben u zeer erkentelijk voor uw boek. Het geeft me vreugde. Het spreekt hier en daar een taal die me na aan het hart ligt. K.Z te P.

VERWANT AAN TAO EN ZEN

 • A-7 is een boek dat onmiddelijk aanspreekt omdat het nauw aansluit bij waar men staat. Daarentegen wordt de lezer niet in zijn sop gaar gekookt zoals in veel hedendaagse romans, maar de schrijver durft uit te stijgen boven het leven en zich er tevens dieper mee te verbinden. Dit is een oud religieus thema maar op zo'n originele wijze gebracht dat men zich laat inspireren door deze kostelijke oude wijn in een nieuwe kruik. Voor wie moed heeft en zich niet te oud waant voor sprookjes is dit aanbevolen lectuur. Zonder gepreek neemt het je mee naar het hart van de menselijke wereld, en laat je zien wat je bent en niet bent. Het is niet zo dat men met een eenzijdig wereldbeeld wordt geconfronteerd waar men lering uit moet trekken, nee, het boek is veel diepzinniger en ontwijkt uitleg. Het is ondanks een sterke christelijke inslag verwant aan Zen en Tao. Pietepaf

Gerelateerd

LEZERS OVER DE 4 HOEKPUNTEN

 • Lezer Paul van Veen gaf het volgende commentaar op de spirituele roman DE VIER HOEKPUNTEN VAN DE AARDE: "Ongelooflijk verhaal. Hoe je alles zo beeldend beschrijven kan. Een sprookje voor deze tijd. Een hedentijdse Goddelijke Komedie met iets van De kleine Johannes. Sommige beelden zijn zo diep. Zij blijven in de geest hangen. Met iets als ontroering en verschrikking en ontzag las ik het. Nu moet ik het nog eens op mijn gemak overlezen. De grootheid van het verhaal is het actuele tegen de achtergrond van ontzagwekkende Kosmische Krachten. Mijn grote dank. Ik breng een toast op u uit. Ik ben zeer getroffen."

VERVOLG OP DE VIER HOEKPUNTEN?

 • Verscjhillende lezers vragen of er een vervolg komt op DE VIER HOEKPUNTEN VAN DE AARDE. Zoals deze: "Wie is de veerman? Een intrigrerende figuur. Iemand met een Janus gezicht. Alsjeblieft vertel mij er iets over. En Lauia? Wie is zij? En hoe gaat het met haar verder? Ik hoop dat er een vervolg op komt. De figuren zijn voor mij gaan leven. De AntiChrist van Soloviev steekt er bleekjes bij af." Eerlijk gezegd ben ik nooit van plan geweest dit boek uit meer delen te laten bestaan. Ik ben tien jaar geleden aan het schrijven van het boek begonnen. Het staat op zichzelf, net als de komende uitgaven A-7 en twee andere die in voorbereiding zijn. Maar het is wel een uitdaging waar ik over wil denken. Als ik ertoe besluit, gaat het wel weer jaren duren. De eerste boekbesprekingen zijn gemaakt. Je merkt dat de recensenten erg in hun literaire patroon zitten, en niet onbevangen het moeilijk te klasseren oeuvre tot zich laten komen. Wel begrijpelijk overigens. Als de tijd ervoor rijp is zal ik een nieuw rubriekje maken met een samenvatting van de kritieken...

RECENSIES DE VIER HOEKPUNTEN

 • Annick Mertens van de nieuwe website voor boekrecensies Euro-Reviews geeft vier sterren aan De Vier Hoekpunten Van De Aarde. Zij schrijft: "Het verhaal begint met donderslagen en bliksemflitsen. Een staaltje natuurgeweld waarvoor Dwarf uit zijn holle boom te voorschijn komt. Maar dan merkt Dwarf dat er meer aan de hand is dan een gewoon onweer… Er valt tijdens al het natuurgeweld iets of iemand uit de hemel naar beneden. Wanneer Dwarf op onderzoek uitgaat, blijkt dat het een engel is. Lunas wordt door de Engelenraad naar beneden gezonden. Zijn taak is onderzoeken! Hij zit vol twijfels: Kan hij het aan? Kan hij afstand doen van het "Engel zijn"? Het eerste wat Lunas ziet wanneer hij bijkomt van zijn harde landing, is een kleine, ogenschijnlijk bange gestalte… De dwerg Dwarf. Dit boek gaat letterlijk en figuurlijk over gevallen Engelen. Over dienaren van Lucifer, dwergen, de onderwereld, onbalans op de aarde, een strijd tussen het goede en het kwade. De Vier Hoekpunten van de Aarde is door Eric Pijnaken in zeer mooie, bloemrijke verwoordingen geschreven. Dat op zich maakt het al tot een genot om te lezen. Voeg daar nog de krachtige inhoud van het verhaal aan toe en je hebt met De Vier Hoekpunten van de Aarde een boek dat je zal boeien van begin tot einde. Eens je dit verhaal, met als hoofdpersonen een gevallen engel en een dappere dwerg, begint te lezen zal je merken dat je het heel moeilijk vindt om het boek aan de kant te leggen. Zelfs wanneer je De Vier Hoekpunten van de Aarde volledig uitgelezen hebt zal je met je gedachten nog een tijdje in deze andere wereld vertoeven. Maar… is deze wereld met zijn strijd tussen goed en kwaad werkelijk zo verschillend van onze wereld?" Links naar diverse recensies vind je hieronder.

 • CHRISTINE'S BOEKENPLANK
 • LEESTAFEL INFO
 • MEANDER LITERAIR MAGAZINE
 • PEGASUS BOEKENCLUB
 • RECENSIE BOEKENSITE NET
 • RECENSIE EURO-REVIEWS